کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : سيم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 

 **آغاز ثبت نام پیش دبستان و دبستان سال تحصیلی 95-94** **به سایت پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکر اندیشمند(تیزهوشان*هوشمند*دوزبانه) خوش آمدید**

حدیث هفته
 

 

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) مساوی گردند.

 

 

 

اخبار روز

 

 - برگزاری اردوی علمی و تفریحی پدران و دختران (باب دُخت) ویژه پایه چهارم و سوم روز دوشنبه مورخ94/03/04

- برگزاری اردوی علمی و تفریحی پدران و دختران (باب دُخت) ویژه پایه اول روز یکشنبه مورخ 94/03/03

- برگزاری اردوی علمی و تفریحی پدران و دختران (باب دُخت) ویژه پایه دوم و پنجم روز شنبه مورخ 94/03/02

- برگزاری جشن الفبای دانش آموزان پایه اول روز دوشنبه مورخ 94/02/28 راس ساعت 15 الی 17

- برگزاری جشن پایان سال نوآموزان پیش دبستان روز دوشنبه مورخ 94/02/28 راس ساعت 12 الی 14

- برگزاری اردوی علمی و تفریحی مادران و دختران (مام دُخت) روز یکشنبه مورخ 94/02/27

 

سخن روز

 

امام رضا علیه السلام فرموند:

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند.

 

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  245 نفر
تعداد بازدید :  239367 نفر

تکلیف شب کلاس پنجم ب روز چهارشنبه مورخ 94/02/16 به شرح زیر می باشد:

خانم کریم زاده:

روز دوشنبه quiz  خواهید داشت

(کل کتاب امتحان final)

 

 تکلیف شب کلاس پنجم ب روزچهارشنبه مورخ 94/02/02 به شرح زیرمی باشد: 

خانم کریم زاده:

Reading and writing:unit 8

خانم موسوی:

کتاب activity تا آخر صفحه ی 89 انجام شود

unit 12  و  unit 13  پرسیده می شود

 

 تکلیف شب کلاس پنجم ب روزدوشنبه مورخ 94/01/31 به شرح زیرمی باشد: 

خانم کریم زاده:

study page 106 at home

خانم خورشیدوند:

حروف جملات کاربردی و سوره توحید در منزل تمرین شود

کتاب داستان کار شود

flashcards در منزل پرسیده شود

خانم موسوی:

کتاب activity  تا آخر  unit 12  انجام شود 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزچهارشنبه مورخ 94/01/26 به شرح زیرمی باشد:

 

 

امتحان ریاضی

کتاب کار تا آخر حل شود

آدینه حل شود

خانم کریم زاده:

 

Reading and writing unit 7.

 

work book: unit 13

 

خانم خورشیدوند:

 

سوره توحید و جملات کاربردی درس 10 حفظ شود

کتاب داستان در منزل کلمات  آن کار شود

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزسه شنبه مورخ 94/01/25 به شرح زیرمی باشد:

امتحان جغرافی از درس 13 و 14 و 15 و 16 گرفته می شود

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزدوشنبه مورخ 94/01/24 به شرح زیرمی باشد:

 

کتاب کار ریاضی صفحه 196 و 197 و 198 حل شود

خانم خورشید:

کتاب activity تا انتهای درس 10 تکمیل شود

جملات کاربردی و سوره توحید در منزل تمرین شود 

خانم کریم زاده:

prestudy pages 100 and 101 at home.

work book: unit 13

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزیکشنبه مورخ 94/01/23 به شرح زیرمی باشد:

 

درس 14 و 15 تاریخ را با دقت مطالعه نمایید

فارسی: قسمت اول و دوم درس 22 را با دقت مطالعه نمایید

یک انشا با موضوع (امتحانات) بنویسید

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزشنبه مورخ 94/01/22 به شرح زیرمی باشد:

100 کلمه سخت از 5 درس آخر فارسی در دفتر املا نوشته شود

کتاب ریاضی را همراه داشته باشید

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزچهارشنبه مورخ 94/01/19 به شرح زیرمی باشد: 

 

 خانم خورشیدوند:

 

جلسه آینده درس اول و دوم امتحان کتبی و شفاهی گرفته می شود

 

دیکته از حروف گرفته می شود

 

خانم کریم زاده:

 

15 questions and answer.

جملات مکالمه پرسیده می شود

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزدوشنبه مورخ 94/01/17 به شرح زیرمی باشد:

 

کتاب کار ریاضی صفحه 183 و 184 و 185 حل شود

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزیکشنبه مورخ 94/01/16 به شرح زیرمی باشد:

کتاب کار ریاضی صفحه 180 و 181 و 182 حل شود

 تکلیف شب کلاس پنجم ب روزشنبه مورخ 94/01/15 به شرح زیرمی باشد:

مدنی: درسهای 6 و 7 و 8 پرسیده می شود

فارسی: یک صفحه دیکته از درس (نگارگر) بنویسید

 

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزشنبه مورخ 93/12/23 به شرح زیرمی باشد:

 

فارسی: سه بار از کلمه های سخت درس 20 با دت و خوش خط بنویسید

 

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزچهارشنبه مورخ 93/12/20 به شرح زیرمی باشد:

خانم کریم زاده:

Reading and Writing units 4 -5

خانم موسوی:

unit 8  کتاب Reading and writing  در منزل کار و انجام شود 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزسه شنبه مورخ 93/12/19  به شرح زیرمی باشد:

 حل کتاب کار ریاضی صفحه 171 تا صفحه177


خانم موسوی:

کتاب activity تا آخر صفحه 82 انجام شود

از unit 1  تا  unit 6  امتحان دیکته گرفته می شود

خانم کریم زاده:

work book:unit 12

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزیکشنبه مورخ 93/12/17 به شرح زیرمی باشد:

فارسی:یک صفحه دیکته از درس نوزدهم بنویسید

تاریخ: درس های 4 و 5 و 6 پرسیده می شود

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزشنبه مورخ 93/12/16 به شرح زیرمی باشد:

ریاضی کتاب کار صفحه 130 تا 160 تمرین شود

2 املا از درس طبیعت ایران

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزچهارشنبه مورخ 93/12/13 به شرح زیرمی باشد:

 

آمادگی برای آزمون اندیشمند

امتحان ریاضی از صفحه 130 تا آخر صفحه 162

آدینه حل شود

خانم خورشیدوند:

 

تا انتهای درس 9، activity book  حل شود

 

جملات کاربردی تا انتهای درس 9 کار شود

 

خانم موسوی:

 

کتاب activity  تا آخر unit 11  انجام شود

 

خانم کریم زاده:

page 94 and 95  study at home.

 

 

تکلیف شب کلاس پنجم ب روزدوشنبه مورخ 93/12/11 به شرح زیرمی باشد: 

ریاضی کتاب کار از صفحه 130 تا 160 مطالعه شود و تمرین شود

خانم کریم زاده:

work book : unit 11

 

 

 


 


بازدید: 1896